top of page

Aanleg Keverbanken

Een keverbank is een strook land van 3 meter breed die gemiddeld 50-75 cm hoger ligt dan de omringende akker. Deze keverbank wordt ingezaaid met een mengsel van meerjarige grassen en kruiden. Doordat de keverbank hoger en droger ligt warmt deze sneller op en voorziet voor insecten zoals loopkevers een prima leefgebied. Een belangrijk voordeel voor de landbouwer is dat deze natuurlijke plaagbestrijders op deze manier direct aanwezig zijn in de akker, zodra de gewassen gaan groeien. 


Daarmee zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Een van de doelsoorten van keverbanken zijn loopkevers. Reeds een jaar na de aanleg werden op de keverbanken 30 verschillende soorten loopkevers aangetroffen. 


Daarnaast biedt een meerjarige keverbank patrijzen en andere akkervogels voedsel én een veilige broedplek in het akkerland. Een keverbank is voor boerennatuur een vrij simpele maatregel waar weinig beheer voor nodig is en is een van de beheerpakketten van het ANLb. SLZ heeft de afgelopen jaren diverse keverbanken aangelegd en inmiddels ligt in Zeeland 4 km keverbanken.


Bijlage:

i.  Rapport Ervaring na 1 jaar - Landschapsbeheer Zeeland

ii. Keverbanken voor de patrijs

Doelstelling(en):

- Vergroten biodiversiteit in akkerbouwgebied
- Verminderen plaaginsecten in akkerbouwgebied
- Kennis verzamelen over keverbanken en biodiversiteit

Maatregelen:

Ontwikkeling en aanleg keverbanken

Steekwoorden

keverbank, ANLb, biodiversiteit, patrijs, loopkevers

Partijen

Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Agrariërs, Poldernatuur Zeeland

Planning:

Contact persoon:

Jimmy Pijcke

Status:

In uitvoering

Financiering:

Budget:

Foto's op deze pagina door:

Hans Wondergem & Joan van der Velden

bottom of page