top of page
Open Site Navigation

The Pollinators is een Nederlands initiatief dat streeft naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. The Pollinators organiseren jaarlijks op 22 april de Nationale Zaaidag

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij, door te zorgen voor voedsel en nestgelegenheden. Nederland Zoemt organiseert de jaarlijkse bijentelling, in 2020 op 18 en 19 april.

De website Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen.

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is de vereniging voor zowel de hobbyimker als de beroepsmatige imker. Het doel van de NBV is het bevorderen van de bijenhouderij.

Imkersvereniging Schouwen-Duiveland wilt samen met overheid, natuurorganisaties, burgers en bedrijfsleven op Schouwen-Duiveland de bijenstand versterken en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan biodiversiteit en natuurontwikkeling.

Kerntaken van Imkersvereniging de Bevelanden zijn bestuiving, biodiversiteit en educatie door, voor en over alle soorten bijen uit de gemeenten Reimerswaal, Noord-Beveland, Kapelle, Goes en Borsele.

Imkersvereniging Walcheren zet zich in voor de bij en alle bestuivende insecten door het ontplooien van verschillende initiatieven die bijdragen aan verhogen van biodiversiteit, voedsel en een gezonde leefomgeving.

De Kennisimpuls Bestuivers realiseert en deelt kennis voor het behouden en bevorderen van (wilde) bestuivers in Nederland. De nadruk op de wilde bestuivende soorten (hommels, solitaire bijen en zweefvliegen). Doelgroepen zijn alle partijen die direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan het behoud en bevorderen van wilde bestuivers.

Over de bij valt heel wat te vertellen. Hieronder een aantal websites met meer informatie over bijen en andere bestuivers en initiatieven om de achteruitgang van de bij in Nederland te stoppen.

Image by Boris  Smokrovic

Websites

bottom of page