top of page
Aanleg Keverbanken

Aanleg Keverbanken

Een keverbank is een strook land die hoger ligt dan de omringende akker

Florissante Binnendijken: Een Habitat voor Bijen en Vlinders

Florissante Binnendijken: Een Habitat voor Bijen en Vlinders

Florissante Binnendijken" streeft naar ecologische verrijking van Zeeuwse binnendijken

Bloemenblokken

Bloemenblokken

Een bloemenblok dient ’s zomers en ’s winters als foerageergebied voor akkervogels in
open akkergebieden en biedt jaarrond dekking.

Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer

60% van het oppervlak bermen wordt verschraald door een beheer van maaien en afvoeren.

Tijdelijke natuur bij Zeeland Refinery

Tijdelijke natuur bij Zeeland Refinery

Waar mogelijk beschermt en bevordert Zeeland Refinery de natuur op haar terreinen.

Ondersteuning ecologisch groenbeheer gemeenten

Ondersteuning ecologisch groenbeheer gemeenten

SLZ ondersteunt het ecologische groenbeheer van gemeenten, zowel adviserend als uitvoerend

Meer natuur voor Pittig fruit

Meer natuur voor Pittig fruit

De fruitteler kan in overleg kiezen voor diverse mogelijkheden, die dan voor een deel gesubsidieerd worden.

Kwetsbare bijen en Rijke dijken Zeeland

Kwetsbare bijen en Rijke dijken Zeeland

Biotoop herstel in en buiten natuurgebieden

Monitoring biodiversiteit op erven

Monitoring biodiversiteit op erven

Het uitvoeren van monitoring van fauna in particulieren tuinen en erven in het landelijk gebied.

Natuurvriendelijk gazonbeheer Zeeland

Natuurvriendelijk gazonbeheer Zeeland

7 Zeeuwse gemeenten experimenteren met gazonbeheer om dit op een meer natuurvriendelijke wijze uit te voeren.

Bloemzaad actie

Bloemzaad actie

Alle huurders hebben een zakje bloemzaad gekregen met beknopte informatie over biodiversiteit en vergroening in de tuinen.

Inzaaien braakliggende grond

Inzaaien braakliggende grond

Braakliggende grond is ingezaaid met een meerjarig bloemen mengsel.

Tegelwippen

Tegelwippen

Door de actie tegelwippen maken we inwoners bewust van het belang van groene tuinen.

Extensief grasbeheer

Extensief grasbeheer

Meer ruimte bieden voor insecten en het verbeteren van de biodiversiteit

Bloemrijke akkerranden

Bloemrijke akkerranden

Het inzaaien van bloemrijke akkerranden is op meerdere fronten goed voor biodiversiteit en milieu.

Hoogstamfruitboomgaarden

Hoogstamfruitboomgaarden

Een project waarbij dorpsraden en burgers worden gefaciliteerd om een boomgaard te ontwerpen.

Voorlichting

Voorlichting

Voorlichting door Imkersvereniging Schouwen-Duiveland

Fabulous Farmers

Fabulous Farmers

Landbouwers minder afhankelijk maken van kunstmest en gewas

Image by Michael

De projecten:

bottom of page