top of page

Bloemrijke akkerranden

Het inzaaien van bloemrijke akkerranden is op meerdere fronten goed voor biodiversiteit en milieu. Daarnaast dragen akkerranden bij aan een verbetering van de kwaliteit en beleving van het agrarisch landschap. Ondersteund door de HAS Den Bosch wordt onderzoek uitgevoerd naar de verschillende effecten van deze randen. Sinds 2019 worden op Schouwen-Duiveland structureel akkerranden ingezaaid met een bloemenmengsel dat elk jaar meer inheemse zaden bevat. Door gemeente Schouwen-Duiveland, Stichting Zonnestraal en imkersvereniging Schouwen-Duiveland wordt hard gewerkt om de afhankelijkheid van subsidies te verminderen en alternatieve financieringsmodellen op te zetten. Hiervoor zijn met het lokale bedrijfsleven inmiddels diverse initiatieven ontplooid. Mede daardoor kan elk jaar een groter oppervlak aan akkerranden worden ingezaaid.

Doelstelling(en):

•Opzetten structurele samenwerking met agrariërs en bedrijfsleven
•Versterken bewustwording rondom biodiversiteit en milieu
•Vergroten beleving agrarisch landschap voor burger en toerist

Maatregelen:

•Uitbreiden van 20 ha in 2019 naar 40 ha bloemrijke akkerranden in 2024)
•Ecologische verbindingen
•Alternatieve financieringsmodellen
•Website www.boerenbloem.nl

Steekwoorden

Bloemrijke akkerranden, agrarisch landschap, lokale bedrijfsleven, biodiversiteit en milieu

Partijen

Planning:

2019 tot heden

Contact persoon:

Helle van der Roest
06 54245171
hellevanderroest@hotmail.com

Status:

In uitvoering

Financiering:

Gemeente Schouwen-Duiveland (2019 – 2024)
Burger en toerist (plukbon en Qr code sinds 2021)
Windfonds Krammer (2021 – 2022)
Bedrijfsleven Schouwen-Duiveland (2021)

Budget:

NVT

Foto's op deze pagina door:

bottom of page