top of page

Ecologisch bermbeheer

Door de provincie ligt een netwerk van wegen. De Provincie Zeeland zorgt vooral voor de N wegen. Een N weg is geen snelweg, maar een autoweg of provinciale weg. De zorg voor de bermen en planten in de berm hoort hier ook bij. De verkeersveiligheid, de verschillende soorten planten en dieren in een gebied en het landschap zijn dan belangrijk. Door goede zorg kunnen er meer planten- en diersoorten leven in de bermen. Meer informatie: https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/bermbeheer

Doelstelling(en):

Stimuleren biodiversiteit.
Vergroting beleefbaarheid door bloeiende bermen.
Benutten potentieel bestuiven vanuit bermen naar aanliggende gewassen.

Maatregelen:

Selectie kansrijke bermen.
Maaien en afvoeren.
Monitoring planten en insecten.

Steekwoorden

Bermbeheer, biodiversiteit, verschralen, groene dooradering.

Partijen

Provincie Zeeland

Planning:

Vanaf 2021 – continu.

Contact persoon:

Status:

In uitvoering

Financiering:

Provincie Zeeland.

Budget:

Foto's op deze pagina door:

bottom of page