top of page

Extensief grasbeheer

Door een groot gedeelte van ons intensief grasbeheer om te zetten naar extensief grasbeheer hebben we een grote winst behaald qua biodiversiteitsverbetering. Diverse locaties waar de stroken en parken groot genoeg zijn maaien we nu 2 maal extensief i.p.v. 17x intensief. Niet alleen op biodiversiteitsverbetering worden de doelen behaald maar ook levert het minder inzet van personeel en minder uit stoot van machines op. Het gaat concreet om bijna 11ha wat nu om is gevormd van intensief naar extensief grasbeheer. Een win-win situatie. Het beeld vorm verschillend. Op de schrale gronden zie je dat er snel winst word geboekt qua bloemenrijkdom. Op de kleigrond gaat dit wat minder snel. Regelmatig bekijken we de locaties soms ook samen met een ecoloog. Op diverse locaties worden bijvoorbeeld hele zaadbanken zichtbaar van de Pinksterbloem. In een nieuwbouwwijk van Heinkenszand komen de meeste soorten voor. Binnen 2 maaibeurten was hier grootste verschil.

Doelstelling(en):

•Biodiversiteitsverbetering
•Meer ruimte bieden voor insecten
•Vermindering uren personele en maaimachine inzet
•Minder uitstoot door machine gebruik
•Bloemrijker grasland
•Bloemrijker beeld in de buitenruimte

Maatregelen:

•Van 17x maaien naar 2x maaien en afvoeren.
•Extensief beheer.

Steekwoorden

Verbetering biodiversiteit, extensief grasbeheer, bloemrijkere buitenruimte

Partijen

Projectgroep Ovezande Biodivers, Aannemerij, Clustergroen gemeente Borsele, Dorpsraden, Buitendienst, wethouder Arno

Planning:

Begin voorjaar 2021 tot heden

Contact persoon:

Status:

In uitvoering

Financiering:

Gemeente Borsele

Budget:

Is wisselend, er word gekeken naar de mogelijkheid om zelf machines aan te schaffen voor de uitvoering.

Foto's op deze pagina door:

bottom of page