top of page

Florissante Binnendijken: Een Habitat voor Bijen en Vlinders

Het project "Florissante Binnendijken" richt zich op het revitaliseren van de ecologische waarde van binnendijken in Zeeland en aangrenzende regio's. 

Door een combinatie van onderzoek, samenwerking met lokale boeren en implementatie van uitgekiend beheer, streeft het project naar het creëren van een bloeiende habitat voor een keur aan insectensoorten, waaronder solitaire bijen, graslandvlinders en diverse andere beestjes. Dit project werkt samen met betrokken partijen om de dijken te transformeren tot rijke, biodiverse zones die bijdragen aan de algehele gezondheid van het lokale ecosysteem.

Doelstelling(en):

• Verbetering van de ecologische kwaliteit van de binnendijken.

• Verhogen van de biodiversiteit met nadruk op solitaire bijen en graslandvlinders.

• Ondersteuning bieden aan lokale boerenland door verbetering van natuurlijke habitats.

• Ontwikkelen van duurzame beheervormen voor lange termijn behoud van insectenrijkdom.

Maatregelen:

1. Uitvoeren van ecologische inventarisaties en monitoren van biodiversiteit.
2. Ontwikkelen van beheersplannen in overleg met lokale boeren en ecologen.
3. Implementatie van beheerstrategieën zoals gefaseerd maaien en begrazing.
4. Aanplanten van inheemse bloemrijke vegetatie die insecten aantrekt.
5. Voorlichting en workshops voor lokale gemeenschappen en boeren over het belang van biodiversiteit en ecologisch beheer.
6. Ondersteuning van nestelgelegenheid voor bijen door het aanleggen van bijvriendelijke structuren.

Steekwoorden

Biodiversiteit,Insectenrijkdom,Binnendijken,Ecologisch beheer, Duurzaam landbeheer, Natuurbehoud, Agrarische samenwerking

Partijen

Waterschap Brabantse Delta, Hommelhulp Nederland, EIS Kenniscentrum Insecten, Lokale Boeren

Planning:

Mei 2023 - December 2025

Contact persoon:

Wico Dieleman (zlto)
06- 50528480
Wico.dieleman@zlto.nl

Status:

In voorbereiding

Financiering:

Hommelhulp Nederland (Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas en Dioraphte), Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta

Budget:

Geschat: €150.000

Foto's op deze pagina door:

bottom of page