top of page

Hoogstamfruitboomgaarden

Gemeente Schouwen-Duiveland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Rotary Club Zierikzee en imkersvereniging Schouwen-Duiveland realiseren in alle dorpen op Schouwen-Duiveland een hoogstamfruitboomgaard. Het betreft een project waarbij dorpsraden en burgers worden gefaciliteerd om een boomgaard te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden. Een project waar burgers zelf zorgdragen voor hun omgeving en zich bewust worden van het belang van biodiversiteit. Boomgaarden met onder meer hoogstamfruit, met een groente-, kruiden- en / of bloementuin, met een bijenhotel en ruimte voor in de grond nestelende bijen. Zo ontstaat op Schouwen-Duiveland een netwerk van boomgaarden dat door burgers actief wordt gebruikt als sociale ontmoetingsplaats en waar bewustwording en burgerparticipatie hand in hand gaan.

Doelstelling(en):

•Bijdragen aan sociale cohesie binnen dorpsgemeenschappen
•Ontwikkelen van actieve burgerparticipatie
•Versterken van bewustwording rondom biodiversiteit
•Opzetten van samenwerkingen binnen gouden driehoek
•Creëren van boomgaarden-netwerk met fietsroutes

Maatregelen:

•16 dorpsboomgaarden op Schouwen-Duiveland (2022 – 2024)
•Actieve dorpsraden en boomgaardcommissies
•Sociale ontmoetingsplaatsen in kleine dorpsgemeenschappen
•Stichting Hoogstamfruitboomgaarden Schouwen-Duiveland
•Samenwerking met lokale hoveniers

Steekwoorden

Hoogstamfruitboomgaard, burgerparticipatie, biodiversiteit, sociale ontmoetingsplaats

Partijen

Planning:

2021 tot 2024

Contact persoon:

Helle van der Roest
06 54245171
hellevanderroest@hotmail.com
Rudie Geus
06 10132321
rudie.geus@landschapsbeheerzeeland.nl

Status:

In uitvoering

Financiering:

VSBfonds
Stichting Renesse
Initiatiefnemers
Basisscholieren Schouwen-Duiveland (Act as One)
NBV (biodiversiteitsprijs 2020)
Lokale hoveniers

Budget:

NVT

Foto's op deze pagina door:

bottom of page