top of page

Inzaaien braakliggende grond

Bouwgrond is ingezaaid met een meerjarig bloemen mengsel. Dit om de biodiversiteit te vergroten en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Een aantrekkelijk bloemen veld nodigt niet uit tot het dumpen van grofvuil, daarnaast ziet het er veel aantrekkelijker uit dan braak liggende grond.

Doelstelling(en):

Leefbaarheid en de biodiversiteit vergroten

Maatregelen:

Inzaaien met bloemrijk visueel aantrekkelijk mengsel

Steekwoorden

Tijdelijke natuur, biodiversiteit, bestuivende insecten, leefbaarheid

Partijen

Zuidhoek

Planning:

Januari 2020 - januari 2024

Contact persoon:

Evelein Mesman, info@zeeuwland.nl

Status:

Afgerond

Financiering:

nvt

Budget:

3000

Foto's op deze pagina door:

bottom of page