top of page

Meer natuur voor Pittig fruit

Het project wordt gefinancierd door provincie Zeeland en drie deelnemende gemeenten, Borsele, Kapelle en Terneuzen. SLZ voert het in samenwerking met de fruittelers uit. Een stuurgroep ondersteunt het geheel.

Doelstelling(en):

Bevordering van bestuiving in fruitteelt door inheemse metselbijen, oa. door aanbieden nestgelegenheid, aanleg nestheuvels en steilwanden, aanplant inheemse (bloeiboog)struiken, bloemranden, gefaseerd maaibeheer, bevorderen natuurlijke plaagdierbestrijding

Maatregelen:

*Verstrekken nestkasten met bamboestengels als nestgelegenheid voor metselbijen
*Aanleg steilwanden en nestheuvels
*Aanplant hagen bestaande uit inheemse soorten die voor bijen en andere insecten gunstig zijn
*Uitzaai bloemranden met inheemse soorten
*Bevorderen gefaseerd maaibeheer tussen de rijen fruitbomen, bv per maaibeurt de even en dan weer de oneven rijen, zodat er altijd bloemen ook tussen de fruitbomen zijn
*Bevorderen natuurlijke plaagdierbestrijding, alternatieven voor chemie, zoals feromoonverwarring, kasten voor marterachtigen, uilen en vleermuizen

Steekwoorden

Fruitboomgaarden, bestuiving, bijen, biodiversiteit, natuurvriendelijke plaagdierbestrijding

Partijen

Fruittelers, SLZ, Provincie Zeeland, Gemeente Borsele, Gemeente Terneuzen, Gemeente Kapelle

Planning:

2020-2022

Contact persoon:

Rudie Geus, 0113-230936, 06-10132321, rudie@landschapsbeheerzeeland.nl

Status:

In uitvoering

Financiering:

Meestal 50% deelnemende fruittelers, 50% vanuit Provincie Zeeland en de drie gemeenten

Budget:

€ 177.000

Foto's op deze pagina door:

Lucien Calle

bottom of page