top of page

Natuurvriendelijk gazonbeheer Zeeland

De diverse gemeenten voeren verschillende experimenten uit met het gazonbeheer. Diverse aspecten worden onderzocht. Welk maairegime levert welke biodiversiteit? Wat zijn de functies van gazon en welk beheer past daarbij? Hoe ver kan het aantal maaibeurten zakken zodat het praktisch nog als gazon beheerbaar blijft. Waar kan gazonbeheer omgezet worden in bloemrijk grasland. SLZ monitort de ontwikkelingen. De meeste gemeenten hebben de maaifrequentie flink omlaag gebracht.

Doelstelling(en):

*Bevorderen natuurvriendelijk gazonbeheer door extensiveren maaien, daardoor meer bloemen en insecten
*Verminderen uitstoot bezwaarlijke stoffen als CO2, fijnstof ed.
*Verminderen gebruik brandstof
*Van elkaar leren

Maatregelen:

*Verminderen maaifrequentie gazons: veel voordeel op vlak van natuur (bloemen en insecten), milieu en klimaat
*Omzetten gazon in bloemrijk grasland: is in verschillende gemeenten over een forse oppervlakte opgepakt
*Beleefwaarde meer bloemen in gazon: meten en bevorderen beleefwaarde, wordt uitgevoerd door IVN

Steekwoorden

Gazonbeheer, bevorderen biodiversiteit, beleving, bloemen, insecten

Partijen

Gemeenten, SLZ, Provincie, Vrijwilligers, IVN

Planning:

2021-2023

Contact persoon:

Lucien Calle, 06-22792100, 0113-230936, lucien.calle@landschapsbeheerzeeland.nl

Status:

In uitvoering

Financiering:

Provincie Zeeland en gemeenten

Budget:

€ 45.250,00

Foto's op deze pagina door:

Lucien Calle

bottom of page