top of page

Ondersteuning ecologisch groenbeheer gemeenten

SLZ adviseert en helpt in praktische zin: Advisering betreft: Ecologisch groenbeheer zoals vegetatiebeheer, bosbeheer, boombeheer, soortenbeheer ed. Dat kan variëren van een kort mondeling advies tot uitgebreide inrichtings- en beheerplannen. Daarnaast ondersteunt SLZ gemeenten bij de praktische uitvoering. Het gaat dan bij vegetatiebeheer meestal om kleinschalige projecten met een kwetsbare bodem (geen zware machines), waar vrijwilligers een rol spelen. En bij verschralingsbeheer of sinusmaaibeheer. Ook kleinschalig bosbeheer en bestrijding ongewenste exoten.

Doelstelling(en):

Het ondersteunen van gemeenten naar een meer ecologische beheeraanpak. Dat kan zowel in adviserende, als uitvoerende zin. Uitvoerende hulp bij verschralingsbeheer en sinusmaaibeheer. Beheer van kleinere bosjes, bosranden ed. Beheerplannen voor kleinere terreinen.

Maatregelen:

*Advisering: bevorderen ecologisch groenbeheer, zodat flora en fauna profiteert, door monitoring, beheer- en inrichtingsplannen ed.
*Uitvoering van specifieke klussen, op kwetsbare bodems, kleinschalig, handwerk door vrijwilligers. Verschralingsbeheer of sinusmaaibeheer, beheer bossen en bosranden.

Steekwoorden

Ecologisch groenbeheer, gemeenten, vegetatiebeheer, boombeheer, soorten beheer

Partijen

SLZ, Gemeenten, Bewoners

Planning:

Onbepaald

Contact persoon:

Sandra Dobbelaar, 0113-236930 en 06-44448274, sandra@landschapsbeheerzeeland.nl

Status:

In uitvoering

Financiering:

Gemeenten

Budget:

Gemeenten verstrekken opdrachten aan SLZ. Budget is afhankelijk van de klussen.

Foto's op deze pagina door:

Lucien Calle

bottom of page