top of page

Tijdelijke natuur bij Zeeland Refinery

Delen van het raffinaderijterrein worden momenteel niet gebruikt voor fabrieksactiviteiten. Zo staat er nog een oude boerderijwoning met restanten van tuin en boomgaard. Voor dat huis met het omliggende groen hebben we een ontheffing voor tijdelijke natuur gekregen. Dit betekent, dat in de toekomst industrieel gebruik mogelijk blijft, maar dat we nu ons best doen hier zoveel mogelijk natuurwaarde te creëren.

Doelstelling(en):

Om de biodiversiteit te bevorderen, richt Zeeland Refinery een deel van haar terrein in als natuur. Een ontheffing tijdelijke natuur is verleend voor dit gebied om te voorkomen dat beschermde soorten op termijn industriële ontwikkeling vertragen of belemmeren.

Maatregelen:

- Aanleg van poelen,
- Aanleg van een keverbank,
- Aanplant van een houtopstand
- Aanleg van grof grasland
- Aanleg van bloemranden
- Plaatsen van allerlei nestkasten
- Uitbreiding van de boomgaard
- De woning geschikt maken voor vleermuizen, uilen, bijen en andere (tijdelijke) bewoners

Steekwoorden

Tijdelijke natuur, biodiversiteit, industrie

Partijen

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Planning:

Voorjaar 2021 – voorjaar 2023

Contact persoon:

Status:

In uitvoering

Financiering:

Zeeland Refinery

Budget:

Foto's op deze pagina door:

bottom of page