top of page

Voorlichting

Imkersvereniging Schouwen-Duiveland vervult onder het motto “Samen op weg naar BIJvriendelijk Schouwen-Duiveland” een bijzondere rol. Samen met stakeholders worden BIJvriendelijke projecten geïnitieerd en uitgevoerd. Op basisscholen worden gastlessen verzorgd en op middelbare scholen wordt invulling gegeven aan kunst- of Technasium onderwijs. Verder wordt op meerdere locaties voorlichting gegeven aan burger en toerist. Daartoe zijn voor diverse doelgroepen bijenstandplaatsen ingericht. De meest bekende locatie is het BIJenhuis in Renesse waar tweemaal wekelijks voorlichting wordt gegeven over bijen en biodiversiteit. Door een gulle gift van Fruitgaard Vereniging “De Proeftuin” is in 2022 een nieuwe en unieke voorlichtingsruimte gerealiseerd. Daar zullen vanaf 2023 ook workshops worden gegeven om bestuivende insecten en biodiversiteit verder onder de aandacht te brengen.

Doelstelling(en):

•Geven van voorlichting & Educatie aan diverse doelgroepen
•Versterken van bewustwording rondom bestuivende insecten en biodiversiteit
•Vergroten van individuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid
•Invullen van maatschappelijke verantwoordelijkheid conform afspraken in Zeeuwse en Nationale BIJenstrategie

Maatregelen:

•Vier voorlichtingslocaties
•Betrokken burgers, toeristen en bedrijven
•Verbindingen tussen en samenwerkingen met stakeholders
•Website www.imkersvereniging-schouwen-duiveland.nl

Steekwoorden

Imkerverenigingen, bijenhuis, vergroten betrokkenheid, biodiversiteit

Partijen

Planning:

2019 tot heden

Contact persoon:

Helle van der Roest
06 54245171
hellevanderroest@hotmail.com

Status:

In uitvoering

Financiering:

Imkersvereniging Schouwen-Duiveland
Fruitgaardvereniging De Proeftuin
Gemeente Schouwen-Duiveland
Burger en toerist (honingverkoop en bijdragen)

Budget:

NVT

Foto's op deze pagina door:

bottom of page