top of page
  • Wico

Overzicht zeldzame bijen in Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) heeft in het kader van het Project Kwetsbare bijen in Zeeland opnieuw een analyse gemaakt van de situatie waarin de zeldzame bijen zich bevinden. Nu van de jaren 2018 en 2019.

Na de publicatie in 2018 van een overzicht van de zeldzame bijen in Zeeland (Calle & Jacobusse, 2018), zijn ook in 2018 en 2019 weer zoveel mogelijk gegevens verzameld van deze kwetsbare soorten. Door het opsporen van deze zeldzame bijen is gepoogd iets meer inzicht in de trends te kunnen geven. Dezelfde methode als bij de vorige rapportage is gebruikt, zodat verschuivingen in het voorkomen (de verspreiding) zichtbaar worden.


Weinig verandering

De situatie lijkt maar weinig veranderd ten opzichte van eerdere jaren. De meeste van de lokaal uitgestorven of zeldzame soorten zijn niet teruggevonden, drie soorten zijn in deze periode als nieuw voor Zeeland ontdekt. Een uitspraak over trends van alle soorten tezamen is moeilijk te geven, omdat het in bijna alle gevallen om slechts enkele vondsten gaat en de toevalsfactor daarbij hoog is.

Uiteraard is SLZ niet alleen bezig met het monitoren van bijen, maar zijn er tal van lokale projecten om bijen te helpen overleven. Bijvoorbeeld door het sinusmaaibeheer, herstelprojecten van bijenbiotopen, bijen in boomgaarden, akkerranden, bermbeheer etc.


27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page